Vi som är sydostnet

Lokal kompetens med regional närvaro

Sydostregionens
starkaste nätverk

- en del av Stadsnätssverige

 
 

 

Varför sydostnet?

Tillgängliggöra befintlig infrastruktur till fler

• Samverkan i syfte att öka driftsäkerhet och främja fortsatt fiberutbyggnad

 

Stadsnäten som samarbetspartner

Erbjuder lokal kompetens med regional närvaro

• Unik kunskap om den offentliga sektorns behov av robusta och redundanta nät

• Nätägare med samhällsnytta som främsta drivkraft

 

Kontakt

info@sydostnet.se