Vi som är SydOstNet

Lokal kompetens med regional närvaro

  

 

 

 

 

SydOstNet

- en del av Stadsnätssverige

 

Varför SydOstNet?

• Tillgängliggöra befintlig infrastruktur till fler

• Samverkan i syfte att öka driftsäkerhet och främja fortsatt fiberutbyggnad

 

 

Stadsnäten som samarbetspartner

• Erbjuder lokal kompetens med regional närvaro

• Unik kunskap om den offentliga sektorns behov av robusta och redundanta nät

• Nätägare med samhällsnytta som främsta drivkraft